Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจคัดกรองนิ่วในถุงน้ำดีสิทธิพิเศษ ! สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จองสิทธิ์ออนไลน์...
โปรแกรมตรวจคัดกรองนิ่วในถุงน้ำดี U/S Upper Abdomen 
คลิก >> https://goo.gl/2B42eh

ลำดับ รายการตรวจสุขภาพ
1  ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช (PE)  ●
2  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน  ●
ราคาปกติ  2,500.-
สิทธิพิเศษ ! สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จองสิทธิ์ออนไลน์... (1-28 ก.พ. 61) 1,590.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • เฉพาะการจองสิทธิ์ออนไลน์ 1-28 ก.พ. 61 และใช้บริการภายใน 1-31 มีนาคม 61
  • กรุณาแสดงหลักฐานการจองสิทธิ์ออนไลน์ ในวันที่เข้ารับบริการ
  • ชำระค่าบริการในวันที่เข้ารับบริการ
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนใช้บริการ โทร.1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชม. ถ้าหิวหรือกระหายมากสามารถจิบน้ำเปล่าสะอาดได้เพียงเล็กน้อย

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02-877-2222
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.