Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจฟื้นฟูอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง

   
   
ให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดไหล่เรื้อรัง ยกแขนได้ไม่สุด ปวดไหล่ขณะใช้งาน ปวดไหล่ขณะนอนกลางคืน รวมถึงผู้ที่มีอาการเอ็นหัวไหล่บาดเจ็บ อักเสบ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา
การรักษาประกอบด้วย
  การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน (Hot Compression)  
  การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวด (TENS)
  การรักษาด้วยเทคนิคดัดดึงข้อต่อ (Mobilization)
  โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะรายบุคคล (Specific exercise)
  รับการตรวจประเมินอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ค่าใช้จ่าย 
 แพ็กเกจ 3 ครั้ง ราคา 2,900 บาท
 แพ็กเกจ 7 ครั้ง ราคา 5,800 บาท
เงื่อนไข
 ราคานี้รวมค่าตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
 แพ็กเกจรวมค่าตรวจแพทย์แล้ว
 แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 ระยะเวลารับสิทธิใช้สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 
 แพ็คเกจไม่สามารถคืนเงิน และขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทน
การนัดหมาย
 เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
 แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
 โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
 Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.