Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพคเกจฟื้นฟูอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง

   
   
ให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดไหล่เรื้อรัง ยกแขนได้ไม่สุด ปวดไหล่ขณะใช้งาน ปวดไหล่ขณะนอนกลางคืน รวมถึงผู้ที่มีอาการเอ็นหัวไหล่บาดเจ็บ อักเสบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา
การรักษาประกอบด้วย
 • การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน (Hot Compression)  
 • การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวด (TENS)
 • การรักษาด้วยเทคนิคดัดดึงข้อต่อ (Mobilization)
 • โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะรายบุคคล (Specific exercise)
 • รับการตรวจประเมินอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อัตราค่าบริการ 
แพคเกจ 3 ครั้ง ราคา 2,900 บาท
แพคเกจ 7 ครั้ง ราคา 5,800 บาท
เงื่อนไข
 • ราคานี้รวมค่าตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
 • แพคเกจรวมค่าตรวจแพทย์แล้ว
 • แพคเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ระยะเวลารับสิทธิใช้สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 
 • แพคเกจไม่สามารถคืนเงิน และขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทน
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.