Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

สุขภาพดีห่างไกลมะเร็งร้ายแบบผู้หญิง ผู้หญิง

  
   ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้ ดังนั้นผู้หญิงควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสุขภาพที่ดี
วันเวลาทำการ
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
ศูนย์สูตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214
โทรสาร : 02–877–2222 
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.