Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ฟื้นฟูสมรรถภาพจากโรคหลอดเลือดสมอง และ ไขสันหลังบาดเจ็บ


   ให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพจากโรคหลอดเลือดสมอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง หรืออาการไขสันหลังบาดเจ็บ ที่มีอาการอ่อนแรง แขน-ขา เดินลำบาก เดินไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อยึดติด ช่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา
การรักษาประกอบด้วย
 • ออกกำลังกล้ามเนื้อ แขน-ขา ข้างที่อ่อนแรง ด้วยเทคนิคเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถผู้ป่วย
 • ฝึกการทรงท่า กระตุ้นการเรียนรู้และควบคุมการเคลื่อนไหว
 • กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย)
 • ลดอาการปวด ด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัด (ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย)
 • ฝึกการเคลื่อนไหวบนเตียง รวมถึงการเคลื่อนย้าย
 • ฝึกการทรงตัวในท่านั่ง ท่ายืน และฝึกเดินร่วมกับเครื่องช่วยเดิน
 • ปั่นจักรยานมือและปั่นจักรยานเท้า
 • การฝึกกายภาพบำบัดต่อครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย)
 • รับการตรวจประเมินอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อัตราค่าบริการ 
แพ็กเกจ  7 ครั้ง ราคา 6,800 บาท
แพ็กเกจ 15 ครั้ง ราคา 13,000 บาท
เงื่อนไข
 • ราคานี้รวมค่าตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
 • แพคเกจรวมค่าตรวจแพทย์แล้ว
 • แพคเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ระยะเวลารับสิทธิใช้สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 
 • แพ็คเกจไม่สามารถคืนเงิน และขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทน
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.