Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ป้องกันก่อนป่วย..ไข้หวัดใหญ่รายการ  ราคา
 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม   590.-  (ไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน)
 Package มา 4 จ่าย 3   1,770.- (ไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลโดยไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน
  • โปรโมชั่น Package มา 4 จ่าย 3 ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันและมาใช้บริการพร้อมกัน
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดในการตรวจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1745 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
  • วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 22:00 น.
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10164, 10165
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.