Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ตรวจคัดกรองกระดูกพรุนและวิตามินดีในร่างกายรายการตรวจ   ทั่วไป     สิทธิพิเศษสำหรับอายุ
40 ขึ้นไป  
 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D) -
 ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด และ ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D) -
ราคา 2,000.- 
(CHK60246)
3,900.- 
(CHK60248)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดในการตรวจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก
  • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

วันเวลาทำการ

เปิดทุกวันวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เปิดทุกวันวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก ชั้น 1 
ติดต่อสอบถาม
ทรศัพท์ : 02-109-9111 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ) ต่อ 10300, 10301, 10302 (ศูนย์สูตินรีเวช) ต่อ 10213, 10214 (ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก) ต่อ 10121
Call Center : 1745
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.