Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้า “อลิอันซ์ อยุธยา”

วันนี้ - 31 ต.ค. 60 ชวนคุณห่างไกลไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน 790 บาท

สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้า dtac reward

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60 รับสิทธิ์ กด *140*0856# และโทรออก

สิทธิพิเศษ...สำหรับสมาชิก S&P

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60 สมาชิกบัตร S&P รับสิทธิ์ส่วนลด

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำ เรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพชุดครอบครัว

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจสุขภาพตาและคัดกรองความเสี่ยงโรคทางตา

วันนี้-30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

วัคซีนผู้สูงอายุ

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.