Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

สมาชิกหมู่บ้าน The Grand ไว้วางใจ BPK9 Family เข้าตรวจสุขภาพ

22 ต.ค. 2561


   เมื่อ 21 ต.ค. 61 BPK9 Family ขอขอบพระคุณสมาชิกหมู่บ้าน The Grand พระราม 2 ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าตรวจสุขภาพหลายรายการ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจหาไขมันในเลือด, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้น, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจตับด้วยFibroscan, ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้า และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล นำทีมโดย พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการผู้อำนวยการ, นพ.พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และได้รับเกียรติการต้อนรับโดย คุณพรเทพ และคุณณิศศาภัชน์ กิตติสุวัตร พร้อมครอบครัว ให้การสนับสนุนอาหารพร้อมเครื่องดื่มตลอดการจัดกิจกรรม ณ หมู่บ้าน The Grand พระราม 2

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.