Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Top 3 มะเร็งร้าย ผู้ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง

8 ธ.ค. 2560


   สถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กว่า 50% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คือ ผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิด  3 อันดับแรกที่ผู้ชาย อย่าชะล่าใจ ควรหมั่นใส่ใจในสุขภาพ
   มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของมะเร็งทั้งหมด เพราะ "ตับ" เป็นอวัยวะที่มีกระแสเลือดมาเลี้ยงมากมาย ทำให้มะเร็งชนิดต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดจากภายในตับนั้นกระจายมายังตับได้ง่าย
  • อาการบอกสัญญาณเสี่ยง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืด หรืออาจจะมีอาการปวดหรือเสียวชายโครงด้านขวา จุกเสียดแน่นท้อง อาการปวดอาจจะปวดร้าวไปยังไหล่ขวาหรือใต้สะบักด้านขวา และเมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้น จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม ท้องบวม ขาบวม บางรายก็จะมีไข้ต่ำๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับชนิดนี้ เช่น ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งควรเฝ้าระวังมากที่สุด โดยทำการตรวจอัลตราซาวด์ตับ หรือตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับที่เรียกว่า Alpha-fetoprotein (AFP) ทุก 6 - 12 เดือน จะสามารถค้นหามะเร็งตับระยะแรกเริ่มได้ เมื่อพบว่ามีก้อนผิดปกติในตับแล้ว การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับก็อาจจะตรวจด้วย CT scan หรือ MRI ตับ ในบางรายอาจจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจ เพื่อทำการวางแผนการรักษาได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
   มะเร็งปอด คือ เนื้องอกของปอดชนิดโตเร็ว สามารถลุกลามไปสู่อวัยวะข้างเคียง และกระจายตัวไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ เนื้องอกนี้เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อในปอดมีการแบ่งตัวเร็วผิดปกติ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องทางกรรมพันธุ์ หรือความเสื่อมของเซลล์
  • ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สารก่อมะเร็งที่อยู่ในบุหรี่และจากมลภาวะต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่เป็นประจำถึงแม้จะไม่ได้สูบโดยตรงก็ตาม ผู้ป่วยบางรายที่ตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการที่ชัดเจน
  • อาการบอกสัญญาณเสี่ยง อาการไอเรื้อรัง หายใจลำบาก ไอมีเสมหะปนเลือด น้ำหนักลดเบื่ออาหาร ปอดอุดตันอักเสบ เมื่อโรคมะเร็งลุกลามไปกระดูกอาจมีอาการปวดหลัง หรือปวดบริเวณตำแหน่งของกระดูกที่มะเร็งกระจายไป หากลุกลามไปที่ตับอาจมีอาการตัวเหลืองหรือดีซ่าน ถ้าลุกลามไปสมองอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น
  • พฤติกรรมสำคัญควรงดช่วยลดความเสี่ยง คือ การงดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัวการสำคัญของการเกิดโรค ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคและเสียชีวิต
   มะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งชนิดนี้ พบได้บ่อยในชายสูงวัย
  • อาการสังเกตบอกสัญญาณเสี่ยง คือ ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะไม่ออกหรือมีเลือดปน เป็นต้น
   การป้องกันให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง สามารถทำได้ โดยการหมั่นตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอ อย่ามองข้ามเรื่องของการตรวจ เพราะโรคมะเร็งในระยะแรก มักไม่แสดงอาการ  หากสังเกตอาการ หรือพบความผิดปกติติดต่กัน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพราะการตรวจพบมะเร็งในระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีโอกาสหายได้

สนับสนุนข้อมูลโดย
: นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.