Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

STOP เบาหวาน โรคแทรกซ้อน

4 ม.ค. 2561


STOP เบาหวาน โรคแทรกซ้อน

เบาหวานคืออะไร...??

   คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ หรืออินซูลินไม่ทำงาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หรือเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

สัญญาณเสี่ยง... ??

  • ผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไป
  • อ้วน
  • มีประวัติเป็นโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือดสมอง ความดันสูง และ ไขมันสูง
  • เคยเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ หรือ คลอดบุตรแรกเกิด น้ำหนักมากกว่า 4 กก.
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนที่มากับเบาหวาน...?

   โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานทำให้หลอดเลือดต่างๆ เสื่อมสภาพและเกิดภาวะตีบ ตัน และเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือมีอาการหัวใจล้มเหลว ดังนั้นควรหมั่นออกกำลังกายเพื่อช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
    โรคตา เมื่อระดับน้ำตาลสูงขึ้น ส่งผลให้จอรับภาพตาผิดปกติ เช่น จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน และหลอดเลือดฉีกขาดหรือแตก หากไม่รับการรักษาอาจทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงหรือสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ดังนั้นควรพบจักษุแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยปกป้องดวงตาจากอาการแทรกซ้อน
   โรคไต เมื่อน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลกระทบทำให้ไตทำงานหนักมากกว่าปกติ ในช่วงแรกอาจจะไม่มีอาการ แต่หากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยไว้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมและไตวายเรื้อรัง ดังนั้นการควบคุมน้ำตาลในเลือดจะช่วยลดความรุนแรงและความเสี่ยงการเกิดโรค
   ระบบปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน เมื่อระดับน้ำตาลสะสมบริเวณเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาทเสื่อมลง การรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ลดลง หรือไม่มีความรู้สึก โดยเฉพาะที่บริเวณมือและเท้า จึงเป็นอันตรายกับผู้ที่เป็นเบาหวาน เพราะอาจทำให้เกิดแผลได้ง่ายโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้นควรหมั่นรักษาความสะอาดที่บริเวณมือและเท้า หากมีแผลควรรีบมาพบแพทย์ทันที

วิธีป้องกันที่ดีที่สุด...!!

   คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ที่เป็นเบาหวาน และป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อนที่อาจจะตามมากับผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจคัดกรองเบาหวาน

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ. ศิริกานต์ นิเทศวรวิทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์โรคต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตาบอลิซึม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.