Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

Lazy Eye โรคตาขี้เกียจในเด็ก

5 ต.ค. 2560


   คือ ภาวะที่การมองเห็นบกพร่องในเด็ก ทำให้มองเห็นไม่ชัด เบลอ พร่ามัว อาทิ
 • ตาเหล่ ตาเข
 • สายตาสั้น ยาว เอียง ไม่เท่ากัน
 • ต้อกระจก หนังตาตกบดบังการมองเห็น
 • โรคทางจอประสาทตา

   โดยส่วนมากพบในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 7 – 8 ปี หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง หรือสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

จุดสังเกตอาการเป็นอย่างไร…??

 • เด็กเล็ก ผู้ปกครองอาจสังเกตเห็นลูกตาดำสั้น มีจุดขาวในตา หนังตาปิด หรือ เด็กร้องไห้เมื่อถูกปิดตา 1 ข้าง และพยายามดึงมือที่ปิดตาออก
 • เด็กโต จะมีอาการหยีตา ชอบเดินไปดูทีวีใกล้ๆ หรือนั่งเอียงหน้าดูทีวี โดยอาการเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเด็กมีความผิดปกติของสายตา ต้องได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

ลูกเราจะต้องตรวจหรือไม่..??

 • เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจสายตาหนึ่งครั้งก่อนอายุสี่ขวบ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองตาขี้เกียจโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • เด็กที่คลอดก่อนกำหนด
 • เด็กที่มีประวัติคนในครอบครัว มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาผิดปกติ ตาเข โรคต้อหิน

วิธีที่ป้องกัน..!!

   วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด โดยการพาเด็กไปรับการตรวจสายตากับจักษุแพทย์เฉพาะทางก่อนอายุ 8 ขวบ เพื่อทำการรักษาก่อนที่จะสายเกินไป ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลดวงตาของลูกน้อยให้กับมาสดใส สมวัยโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางโรคตาเด็ก

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ. วิมลทิพย์ ละยานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาเด็ก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.