Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ไข้หวัดใหญ่…ป้องกันก่อนระบาด

30 เม.ย. 2561


   ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) สามารถแพร่ระบาดได้ทั่วโลกติดต่อได้ง่ายเป็นได้กับทุกเพศทุกวัย มีการติดต่อผ่านทางการหายใจและได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เมื่อผู้ป่วยไอ จาม พูด สัมผัสฝอยละอองน้ำมูกหรือน้ำลาย จากการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ปนเปื้อนอยู่แล้วใช้มือมาสัมผัสจมูกและปาก ระยะฟักตัวประมาณ 1 - 3 วัน

อาการที่ต้องรีบพบแพทย์

   มีไข้สูงฉับพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก อาการมักจะรุนแรงและเป็นนานกว่าไข้หวัดธรรมดา ถ้าป่วยเป็นระยะเวลานานอาจมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ แต่บางรายที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อน คือ ปอดบวม ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่ในเด็กเล็กหรือเด็กทารกจะพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตาแดงได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่และมีไข้สูงตั้งแต่ 38 - 40 องศาเซลเซียส ควรรีบพามาพบแพทย์

ผู้ที่เสี่ยงมีอาการป่วยรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ คือ

 • กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ฯลฯ
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • กลุ่มคนอ้วน
 • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3
 • กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
 • เมื่อมีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
 • ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากและจมูกเมื่อไอ หรือ จาม
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและสถานที่แออัด

   ดังนั้น  การเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนฤดูที่มีการระบาด (ฤดูฝนและฤดูหนาว) วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน เป็นต้นไป ให้ได้ในทุกช่วงอายุและให้ได้ตลอดปี แต่เนื่องจากวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นภูมิคุ้มกันระยะสั้น จะทำงานได้ดีในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากฉีด จากนั้นภูมิคุ้มกันจะลดลงเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันนั้นทำงานได้ดีเสมอ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ทุกปี จึงควรต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกๆ 1 ปี

ประโยชน์การฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

 • ลดอัตราการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 • ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
 • ลดอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ.มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.