Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรคยอดฮิต...ออฟฟิศซินโดรม Office Syndrome

12 มี.ค. 2562

 

โรคยอดฮิตวัยทำงาน
   เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพนักงานออฟฟิศ ด้วยพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานานโดยไม่ได้ขยับตัว จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึง ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบได้  จากสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “คนวัยทำงานร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม”       
รู้จักอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Office Syndrome)
   เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวสะสมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน จากการปวดอาจกลายเป็นการอักเสบเรื้อรัง หรือมีอาการรุนแรงมาก ทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดกระดูกทับเส้นประสาทได้

  • ปวดตึงที่คอ บ่า ไหล่ ปวดจนยกแขนไม่ขึ้น
  • ปวดหลัง
  • ปวดขา และตึงที่ขา
  • ปวดศีรษะ ไมเกรน
โรคออฟฟิศซินโดรม...รักษาได้
  • โปรแกรมลดปวดจากกลุ่มอาการ Office Syndrome
  • โปรแกรมลดปวดคอ หลัง จากกลุ่มอาการหมอนรองกระดูกเสื่อม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มากประสบการณ์               

   ปัจจุบันการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยวิธีต่างๆ นั้นเป็นเพียงการรักษาที่ปลายเหตุ เพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือรักษาพังผืดในกล้ามเนื้อ ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่จะมาบั่นทอนคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถาวร

สนับสนุนข้อมูลโดย : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.