Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรคตับอักเสบ A คือ?

24 ส.ค. 2559


โรคตับอักเสบA คือ?

เป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดหนึ่งที่ติดต่อทางอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการ

 • อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้อาเจียน จุกแน่นชายโครงขวา
 • ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง

การวินิจฉัย

 • ตรวจเลือด พบภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน
 • ตรวจ PCR พบไวรัส RNA

การป้องกัน

 • กินร้อน, ใช้ช้อนกลาง, ล้างมือบ่อยๆ
 • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

ผู้ที่ควรรับการฉีดวัคซีน

 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่เสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายของโรค เช่น ผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหาร, บุคลากรทางการแพทย์, บุคคลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานเก็บขยะ, ผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังที่ที่มีการระบาด, ผู้ป่วยโรคตับจากสาเหตุใดๆ ที่ยังไม่มีภูมิไวรัสตับอักเสบเอ
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.