Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

วัคซีนตับอักเสบบี

31 ส.ค. 2560


วัคซีนตับอักเสบบี

   ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) คือ สาเหตุสำคัญทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและเซลล์ตับตาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ยังพบผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องและผู้ที่รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายส่งผลให้เกิดภาวะตับอักเสบบีเฉียบพลัน บางรายจะไม่แสดงอาการชัดเจน 

ลักษณะอาการ

 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • ไข้ต่ำๆ เป็นหวัด
 • คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว

การติดต่อ

 • การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ ใช้เข็มสักตามตัวร่วมกัน โดยไม่ผ่านการปลอดเชื้อ
 • การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บร่วมกัน
 • การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ ถ้าแม่มีเชื้อลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ 90%
 • การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล

วิธีง่ายๆ ป้องกันไว้ก่อน...!!

   วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยแพทย์จะแนะนำให้ตรวจเลือดก่อน เมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงควรรับการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนจะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ได้ผลการป้องกันที่เพียงพอและช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามรุนแรงต่อไปได้โดยเริ่มเข็มแรกทันที เข็มสองห่างไป 1 เดือน และเข็มสามห่างจากเข็มแรก 6 เดือน
สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.