Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ป้องกันลูกน้อย จากมือเท้าปาก

13 ก.พ. 2562


โรคมือเท้าปาก
   เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว จัดเป็นโรคที่มักสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ เนื่องจากทำให้ต้องหยุดเรียนและ อาจทำให้เสียชีวิตได้  กลุ่มเสี่ยงคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต โรคนี้มักระบาดในช่วงหน้าฝน
สาเหตุ
   โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71)
อาการและภาวะแทรกซ้อน
   อาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัด, มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปาก และมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า หรือก้น อาการไข้จะ เป็นอยู่นาน  5 - 7 วัน
การติดต่อ
    โดยการสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูก หรือสัมผัสกับผื่น ตุ่มน้ำใส และอุจจาระของผู้ป่วย
การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค 
    โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยกเว้นในผู้ป่วยที่อาการรุนแรง มีอาการไม่ตรงไปตรงมา หรือที่ต้องการตรวจเพื่อยืนยันโรคหรือเชื้อ
การรักษา
   รักษาตามอาการ สามารถหายได้เองโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน และเฝ้าระวังอาการที่เป็นสัญญาณอันตราย ที่บ่งชี้ถ้าโรครุนแรง เช่น ไข้สูงนานมากกว่า 48 ชั่วโมง ซึมลง อาเจียนบ่อย อ่อนเพลียมาก กระวนกระวาย ร้องกวนตลอดเวลา กระตุก อ่อนแรง เดินเซ ชัก ตาลอย หอบเหนื่อย ตัวลายซีด ควรรีบมาโรงพยาบาลทันที
การป้องกัน
   รักษาสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม เน้นการล้างมือด้วยน้ำ, สบู่ ทุกครั้ง หลังขับถ่าย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก ไม่ใช้ช้อน หลอดดูด แก้วน้ำ หรือของเล่นที่อาจปนเปื้อนน้ำลายร่วมกัน, ทำความสะอาดของเล่นด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลาน ไปในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสโรคได้ เช่น บ้านบอล, สนามเด็กเล่น และหลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  หากลูกน้อยของท่าน มีอาการของโรคมือเท้าปากให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ต้องให้เด็กอยู่บ้าน หยุดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 

 

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.