Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ต้อกระจก ภัยร้าย ใกล้ตัว

17 พ.ค. 2561

 

   เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือ อายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะพบมากในผู้สูงอายุ  หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นสาเหตุของภาวะตาบอด

ปัจจัยเสี่ยง...!!!

 • ความเสื่อมของเลนส์แก้วตาตามอายุ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 • ความผิดปกติแต่กำเนิด
 • โรคเกี่ยวกับตา เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ หรือได้รับอุบัติเหตุทางตา
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคข้ออักเสบ
 • การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น ยาหยอดตา ยาพ่น ยารับประทาน หรือ ยาฉีด
 • สภาวะแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสัมผัสแสงอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet)
 • การสูบบุหรี่

เช็คสัญญาณเสี่ยง...อันตราย !!!

 • ตามัว สู้แสงไม่ได้เมื่อได้รับแสงจ้าโดยตรง เห็นดวงไฟแตก
 • มองเห็นภาพซ้อนในตาข้างที่เป็นต้อกระจก
 • การมองภาพมีความคมชัดลดลงในที่แสงน้อย
 • ค่าแว่นสายตาเปลี่ยนไปจากเดิมในระยะเวลาสั้น เช่น สายตาสั้นหรือเอียงเพิ่มขึ้น
 • เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา

   โรคต้อกระจก จะค่อยๆ เกิดขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาจนกระทั่งตาขุ่นมัว จึงอาจทำให้คนทั่วไปไม่ทันได้ตระหนักถึงอาการเริ่มต้น ดังนั้น หากมีอาการน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดและรับการรักษา เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและควรหมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ.ภัทราวรรณ ภิสัชเพ็ญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจรักษาโรคตา โรคต้อกระจก โรคต้อเนื้อ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.