Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย LOW-DOSE CT

6 ส.ค. 2561   มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งไม่มีสัญญาณเตือนระยะเริ่มแรก กว่าจะรู้ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้รักษาได้ยากและเสียชีวิตในที่สุด หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรกโอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูงถึง 90%
    สาเหตุที่สำคัญของมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจึงมักทำในคนที่สูบบุหรี่ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก แต่เป็นที่น่าสนใจว่า มีผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่ก็เป็นมะเร็งปอด ดังนั้นการเน้นการตรวจคัดกรองแต่เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะทำให้ไม่ได้ตรวจและไม่พบผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นในกลุ่มนี้
     ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ หรือ low-dose computed tomography (low-dose CT) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำช่วยให้
 • ตรวจพบความผิดปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องฉีดสารทึบแสง และสามารถตรวจหาก้อนมะเร็งแม้มีขนาดเล็ก นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดา
 • มีความแม่นยำ สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น 
 • ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ
ใครบ้างที่เข้ารับการตรวจ ??  
 • ผู้ที่สูบบุหรี่และมีประวัติสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองต่อวัน เป็นเวลา 10 ปี หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ 
 • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (radon) หรือควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด
 • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
  จะเห็นได้ว่าการตรวจคัดกรองสามารถช่วยให้ค้นพบมะเร็งปอดได้เร็วขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับคำแนะนำ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจ

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.ผดุง หนังสือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอยุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.