Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

กรดไหลย้อน...โรคที่ไม่ควรมองข้าม

17 พ.ค. 2561 โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร เพราะหูรูดหลอดอาหารส่วนปลาย ที่กั้นระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติ คลายตัวมากเกินไปหรือเปิดบ่อยมากกว่าปกติ ทำให้กรดหรือของเหลวสามารถไหลจากกระเพาะอาหารไปยังหลอดอาหารได้
ปัจจัยเสี่ยงของโรคกรดไหลย้อน
 • อายุมากขึ้น
 • ภาวะอ้วน
 • การสูบบุหรี่
 • การนอนราบภายหลังการรับประทานอาหาร
 • การรับประทานยาบางชนิด เช่น แอสไพรินหรือยาแก้อักเสบ
 • พฤติกรรมการบริโภคปริมาณมากในแต่ละมื้อ หรือการรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารทอด หรือ อาหารที่มีไขมันสูง
 • การดื่มเครื่องดื่มบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์, กาแฟ หรือน้ำอัดลม
 • การตั้งครรภ์เพราะระดับฮอร์โมนของคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้
อาการของโรคกรดไหลย้อน
 • อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกซึ่งจะเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก
 • มีอาการเรอและน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก
 • รู้สึกกลืนติดเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอ
 • ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียนหลังรับประทานอาหาร
 • หืดหอบ ไอแห้งๆ เสียงแหบ เจ็บคอ อาการเหล่านี้เกิดจากกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียง ทำให้เกิดกล่องเสียงอักเสบ
ความสำคัญของโรคกรดไหลย้อน
   ภาวะกรดไหลย้อน นอกจากจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ถ้าเป็นเรื้อรังอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหาร ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบ, มีเลือดออก หรือปลายหลอดอาหารตีบได้ ในกรณีที่เป็นรุนแรง อาจจะยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเรื้อรังอาจกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้ นอกจากนี้ยังมีโรคร้ายแรงหลายโรคที่มาด้วยอาการคล้ายอาการของโรคกรดไหลย้อนได้ เช่น หลอดอาหารหรือกระเพะอาหารอักเสบติดเชื้อ, แผลในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร หรือ มะเร็งของหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารส่วนบน เป็นต้น
การตรวจและการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน
 • ซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ในกรณีที่มีอาการหรือสัญญาณเตือน(Alarm features) หรืออาการไม่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาเบื้องต้น อาจจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมได้แก่
  • การตรวจการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI endoscopy) รวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
  • การตรวจการบีบตัวของหลอดอาหารและการตรวจวัดความเป็นกรดของหลอดอาหาร (Esophageal manometry and Esophageal pH monitoring) เพื่อวางแผนการรักษา เห็นสภาพที่แท้จริงของปัญหา สามารถวินิจฉัยแยกโรค นำไปสู่การรักษาที่ตรงจุด
   คนไทยในปัจจุบันเป็นโรคกรดไหลย้อนมากกว่าในอดีต เพราะปัจจัยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปชีวิตที่เร่งรีบ น้ำหนักตัวมาก พฤติกรรมการรับประทาน และอาหารบางประเภทดังนั้นสิ่งที่สามารถป้องกันหรือดูแลตนเองทำได้ง่ายตัวเอง คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง เพื่อชีวิตที่มีความสุขของตัวคุณ 

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.พีระนาท โชติวิทยาธารากร 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.